Lid worden van de Pagan Federation International

Organisatorisch valt de Pagan Federation International Nederland onder de Stichting Pagan Federation International. Formeel wordt je dus donateur van de Stichting Pagan Federation International.

Het lidmaatschap / donateurschap staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is en die zich in de volgende levenshouding herkent:

  • Liefde en verwantschap met de natuur, eerbied voor de levenskrachten en de cycli van leven en dood;
  • Een positieve moraliteit, dat uitdrukking geeft aan de individuele verantwoordelijkheid om de eigen ware natuur te leren kennen en deze in harmonie met de gemeenschap te ontwikkelen. Dit wordt vaak uitgedrukt met de woorden “Als het niemand schaadt, doe wat je wilt”.
  • Eerbied voor de volledige goddelijke realiteit, die het mannelijke en vrouwelijke overstijgt, zonder ofwel het mannelijke ofwel het vrouwelijke aspect van het Goddelijke te ontkennen.

Het lidmaatschap houdt in:

  • Lidmaatschap / Donateurschap van de Stichting Pagan Federation International
  • Jaarabonnement op het e-magazine Pagan World (met daarin 4 x per jaar de PFI Nederland Nieuwsbrief)
  • Korting op de entree van bijvoorbeeld de jaarlijkse PFI Nederland Conferentie

Een aanmeldformulier kan je via email opvragen bij Lady Bara. Voor de kosten zie het aanmeldformulier of kijk hier. Voor aanmelden vul je het aanmeldformulier volledig in en stuur je dit via email naar Morgana.

Pagan Dawn

Pagan Dawn is het officiële Engelstalig nieuwsblad van de Pagan Federation. De Pagan Dawn (voorheen bekent als The Wiccan) is gestart in 1968 en komt 4 keer per jaar uit rond Imbolc, Beltane, Lughnasadh en Samhain. Elke uitgave bevat naast het nieuws, interviews en achtergrond verhalen, ook een een lezers forum, een boeken en muziek rubriek en de Pagan “What’s on”. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich abonneren. Pagan Down komt als online versie uit.

Meer informatie over de Pagan Dawn zoals het abonnementsgeld of het verkrijgen van een proefexemplaar kun je vinden op de website van de Pagan Federation. Kijk daar ook voor het bestellen van oude nummers of andere artikelen van de Pagan Federation. Een overzicht van de kosten van een abonnement of lidmaatschap vind je op de Payments page van de Pagan Federation International.

PFI op Twitter
Calendrier Lunaire, jardiner avec la lune : phases, éphémérides, éclipses...