Statements

Interfaith

Interfaith, of interreligieuze dialoog, beschrijft het contact tussen mensen van verschillende religies of geloofstradities. PFI Nederland vindt dit contact belangrijk, want naast allerlei verschillen zijn er ook belangrijke overeenkomsten. Er zijn universele thema’s waarin we, als spirituele of religieuze mensen, samen kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan gerechtigheid, leefklimaat, (mede)menselijkheid, milieu en vrede.

Milieu

PFI Nederland vindt het, mede vanuit onze heidense en paganistische levensovertuigingen, belangrijk om in goede harmonie en op een duurzame manier met de Aarde als geheel om te gaan. Kernwoorden zijn: respectvol, in evenwicht en menselijk.

Dat betekent dat PFI Nederland voorstander is van: afvalscheiding, ecologische landbouw en veeteelt, terugdringen van plastics en andere schadelijke kunstmatige materialen, stoppen met ontbossing, oplossen van lucht-, bodem- en waterverontreiniging, ophouden met uitbuiting van mensen (en dieren), en al het andere wat de stelselmatige roofbouw op de aarde tegengaat.

Open voor iedereen

PFI Nederland staat open voor alle mensen, ongeacht hun spirituele of religieuze opvatting, zolang deze de drie beginselen van waaruit PFI Nederland werkt, kunnen en willen onderschrijven. Verder maken wij geen onderscheid op basis van culturele achtergrond, financiële positie, genderidentiteit, geslacht, handicap of chronische ziekte, politieke oriëntatie, ras, seksuele oriëntatie, sociale klasse, of welke andere grond ook.

Toegankelijkheid

PFI Nederland vindt het belangrijk dat iedereen die zich bij PFI Nederland wil aansluiten en/of aan activiteiten van PFI Nederland wil deelnemen, dat ook kan. PFI Nederland zegt een inspanningsverplichting toe, waarmee we ons best doen om aansluiting resp. deelname aan activiteiten -in redelijkheid- te zullen faciliteren.

Vanzelfsprekend kan dit alleen mogelijk gemaakt worden in goed overleg met de betreffende persoon of personen. Wat dat betreft is de inspanningsverplichting wat ons betreft wederzijds: alleen als beide partijen zich daarvoor inzetten, kunnen we elkaar ergens in het midden ontmoeten.

Als je doorgaat met deze site te bezoeken, dan ga je automatisch akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Als je deze website blijft gebruiken zonder de cookie-instellingen aan te passen of als je hieronder op "Accepteren" klikt, ga je hiermee akkoord.

Sluiten