Asatru – door Frigga Asraaf

Asatru is een levensbeschouwing die haar oorsprong vindt in geloof en gebruiken van onze heidense germaanse voorouders. Mythologische verhalen uit die tijd, rijk aan symboliek, zijn ons nog bekend. Ze schetsen een beeld van midgard, de wereld van ons mensen, maar ook van werelden die worden bevolkt door goden en godinnen, helden en reuzen, dwergen en draken.

Germaanse stammen waren te vinden van de Noordkaap tot Engeland en van de Lage Landen aan de zee tot aan de oevers van de Wolga. Het is nogal een uitgestrekt gebied waar we over spreken, met op allerlei plekken eigen gewoonten en gebruiken. Veel is verloren gegaan in de nevelen der tijd, maar als je op onderzoek uitgaat ontdek je nog een schat aan dingen die bewaard zijn gebleven op enigerlei wijze. Deze schat bestaat uit brokstukjes informatie vanuit het hele gebied. Denk hierbij aan geschreven bronnen, archeologische vondsten en volksoverleveringen. De brokstukjes bieden een bron van inspiratie om uit te putten, ze bieden een houvast, een uitgangspunt. Je kan de brokstukjes zien als de wortels waarop een nieuwe boom aan het groeien is.

Geschreven bronnen zijn bijvoorbeeld de beide Edda’s, de Lied Edda en de Proza Edda uit IJsland, runenstenen uit onder andere Noorwegen, Zweden en Denemarken en het angelsaksische spreukenboek uit Engeland. In diverse musea in de verschillende europese landen zijn vondsten te bewonderen die helpen een beeld te vormen over het leven en denken van mensen die toen leefden. Dan zijn er de volksgebruiken waarin heidens sporen terug te vinden zijn zoals paaseieren, geveltekens op twentse boerderijen met oude symbolen als het zonnerad en de donderbezem, het midwinterhoornblazen.

Interesse in asatru is uiteenlopend van belangstelling in geschiedenis, in de mythologie, in de religie, in de runen, in seidh tot belangstelling voor de oude normen en waarden. Het is aan ieder voor zich te bepalen wat hem of haar aanspreekt: het geheel of een of meerdere delen. Een algemeen beeld schetsen van asatru is lastig. Iedereen zoekt naar zijn eigen persoonlijke invulling. Daarom wordt nogal eens gezegd dat elke asatru’er zijn eigen geloof heeft wat neerkomt op: zoveel asatru’ers, zoveel geloven.

Toch is er wel degelijk een en ander te vertellen en zijn er dingen op te noemen die tot de kern van asatru behoren zoals goden, geesten, voorouders, land, eer en lot. Ze staan niet op zichzelf maar hangen samen en lopen in elkaar over.

Goden en geesten: de meeste asatur’ers geloven in het bestaan van onstoffelijke wezens zoals goden, walkure, reuzen, land- en water geesten. Wezens waar een ieder zonder tussenkomst van priester of andere middelaar mee in contact kan treden.

Voorouders: Voorouders vormen een schakel met het verleden die schakels in het heden mede vormgeven. Door de voorouders te eren, door ze te gedenken blijft hun kracht en kennis aanwezig en voor ons beschikbaar.

Aarde/land: De aarde waarop we leven voedt ons en verdient onze zorg en aandacht. De hele wereld, is ondanks de globalisering, lastig te behappen. Het land waarin een mens woont is daarentegen wel te vatten. Dat is de samenleving waar we deel van zijn. Het is zelfs terug te brengen op een stukje tuin dat aan een mens is toevertrouwd of een plantenbak driehoog achter op een balkon midden in de stad. Een stukje aarde om voor te zorgen, waarin de seizoenen te zien en te beleven zijn.

Eer: In eerbied vinden we het woord eer terug. Tegenwoordig is het begrip eerbied wat in onbruik geraakt en wordt respect veel vaker gebruikt. Respect voor elkaar als mensen ongeacht ras of afkomst, respect voor de wereld om ons heen, respect voor wat op de wereld leeft. Dit geldt voor zowel de zichtbare als onzichtbare wereld(en). Eer noopt tot nadenken.

Lot: Het lot symbolisch voorgesteld als een enorme weefwerk waaraan iedereen die leeft in de negen werelden verbonden is. Een verbondenheid die invloed op elkaar en op de wereld betekent, maar ook van de wereld op ons. Dit maakt ons verantwoordelijk voor onszelf en mede verantwoordelijk voor de wereld waarin we leven.

Asatru kent naast haar sporen in een ver verleden ook een erfenis uit een tijd die veel dichterbij ligt: de periode kort voor en tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Hitler en zijn trawanten hebben hun germaanse voorouders met alles wat daarbij hoort misbruikt voor hun doeleinden. Het moge duidelijk zijn dat het overgrote deel van de asatru’ers de nazi-ideologie verfoeit.

Nog tot op de dag van vandaag zijn er mensen die dit soort denkwijzen aanhangen. Hoe mensen dit soort ideologie‰n kunnen verenigen met het gedachtegoed van asatru is onbegrijpelijk. Dat asatru voorbehouden zou zijn aan een bepaalde groep mensen of een bepaalt ras is je reinste onzin.

Het is aan te raden om bij belangstelling voor asatru op dit punt waakzaam te zijn, maar laat je er ook niet door afschrikken. Het is binnen asatru heel gewoon vragen aan elkaar te stellen over dit onderwerp om zo te weten te komen waar mensen of groepen staan.

Naast de term asatru (‘trouw aan de goden’) zijn er meer kreten in zwang om deze traditie mee aan te duiden, waaronder:

  • Heidendom
  • De Noordse Traditie
  • Germaans heidendom
  • Angel-Saksisch Heidendom
  • Vanatru
  • Noordse Wicca
  • Wiccatru

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Als je doorgaat met deze site te bezoeken, dan ga je automatisch akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Als je deze website blijft gebruiken zonder de cookie-instellingen aan te passen of als je hieronder op "Accepteren" klikt, ga je hiermee akkoord.

Sluiten