De essentie van hekserij

Hekserij kent geen doctrines en kan niet op een louter rationele manier worden begrepen. Boeken mogen dan wel bijdragen tot een zeker inzicht in de Craft, maar de echte essentie van de religie vind je pas door de rituelen zelf te ervaren. Misschien wel het meest poëtische onderdeel van een Wicca-ritueel is “de Opdracht van de Grote Moeder”, waaruit hieronder een paar citaten volgen. Hierin zit veel van de mystieke schoonheid die de Wicca kan bieden, vervat.

Luister naar de woorden van de Grote Moeder, Zij die van oudsher door de mensen ook werd genoemd: Artemis, Astarte, Athene, Dione, Melusine, Aphrodite, Cerridwen, Diana, Arianrhod, Isis, Bride, en nog vele andere namen.

Ik ben de Almachtige Godin die de gave van blijdschap schenkt aan het hart van de mensen. Op Aarde geef ik de kennis van de eeuwige geest. En na de dood geef ik vrede en vrijheid, en hereniging met hen die zijn voorgegaan. Ik eis geen offergaven, want ik ben de Moeder van al wat leeft, en mijn liefde is uitgestort over de Aarde.

Luister naar de woorden van de Godin van de sterren. Zij, in het stof van wier voeten de hemelse legioenen gelegerd zijn en wier lichaam het universum omarmt.

Ik, die de schoonheid van de groene Aarde ben, en de witte Maan onder de sterren, en de mysteriën van de wateren, en het verlangen in de harten van de mensen, doe een beroep op uw ziel. Sta op en kom tot mij. Want ik ben de ziel van de Natuur, die leven geeft aan het universum. Uit mij komen alle dingen voort, en naar mij moeten alle dingen terugkeren. En laat in mijn aanschijn, bemind door goden en mensen, uw innerlijke goddelijkheid zich ontplooien in de vervoering van de oneindigheid.

Laat mijn eredienst zijn in de harten die zich verheugen, want zie, alle daden van liefde en blijdschap zijn mijn rituelen. En daarom, laat er schoonheid zijn, en kracht, macht en medelijden, eer en nederigheid, vrolijkheid en eerbied in u.

En gij die denkt mij te zoeken, weet dat uw zoeken en verlangen u niet zullen baten als gij het mysterie niet kent: als gij de heks die gij zoekt niet vindt in uzelf, zult gij haar nooit vinden. Want zie, ik was bij u van in den beginne, en ik ben dat wat bereikt wordt aan het eind van het verlangen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *