Veel gestelde vragen

Is hekserij een religie?

Ja. Heksen vereren de ‘Oude Goden’ uit het voorchristelijke Europa.

Is hekserij een cultus?

Neen. Een cultus houdt veelal een charismatische leider in die de waarheid in pacht heeft. Dit zijn lijnrecht tegenover het “heks-zijn”. Heksen komen veeleer tot de Craft door studies of communicatie met de natuur, waarbij ze later in contact komen met een groep gelijkgestemde zielen. Het pad van de heks is zeer individualistisch.

Wat gebeurt er zoal op een heksenbijeenkomst?

Er kunnen zowel ceremoniële en spontane als meditatieve rituelen plaatsvinden, dikwijls gecombineerd met dansen en ritueel drama.

Werken alle heksen volgens dezelfde traditie?

Ja en neen. Hekserij is, zoals gezegd in hoge mate een individuele aangelegenheid met een minimum aan dogma’s en een maximum aan vrije keuze. De enige hoofdregel luidt : “zolang het niemand schaadt, doe wat je wil”. Er bestaan echter vele gelijkenissen tussen de verschillende tradities, zoals het eren van de natuur en het gebruik van magie.

Zijn heksen altijd vrouwelijk?

Neen. Ruw geschat zijn er ongeveer een gelijk aantal mannen en vrouwen actief als heks, aangezien het polariserende karakter van de God en Godin een belangrijk aspect is van de rituelen. Sommige tradities, zoals de Dianic Tradition staan uitsluitend open voor vrouwen, net zoals er covens voor alleen maar mannen bestaan. Het woord heks is niet geslachtsgebonden, er worden zowel mannen als vrouwen mee aangeduid.

Hebben heksen een bijbel?

Neen. Hekserij is geen boekenreligie. Het komt rechtstreeks uit de volkstradities en nodigt de ingewijden uit tot persoonlijke ontwikkeling onder de hoede van de Goden. Heksen hebben wel een ‘Boek der Schaduwen’, waarin onder andere rituelen, ervaringen, magische formules, poëzie en plantenkennis in vermeld staan, die van belang zijn voor de bezitter ervan. Het Boek der Schaduwen wordt zo genoemd omdat hetgeen erin vermeld staat slechts schaduwen zijn van het werkelijk ervarene.

Gebruiken heksen toverformules?

Ja. Maar aangezien heksen geloven dat alle magische spreuken drievoudig op hen terugkomen, moet er een goede reden voor zijn. Een toverspreuk is een formule of een serie van handelingen die tot doel hebben iets louter door wilskracht te verkrijgen. Energie wordt aan de aarde onttrokken en aan de heks zelf, en wordt dan doorgezonden. De heks fungeert hier als een soort katalysator die zijn/haar wensen door ‘opgeladen’ wilskracht om kan zetten in realiteit.

Houden heksen hun rituelen naakt?

Sommigen wel, anderen dan weer niet. Ook hier bestaat geen uniformiteit. Naaktheid is wel typisch voor Mysterie-religie’s, waar de geïnitieerden zich aan de Goden tonen zoals ze zijn. Veel heksen vinden dat het naakt-zijn de doorstroming van de energieën bevordert. Heksen brengen het naakt-zijn tevens niet rechtstreeks in verband met seks. Van een heksenbijeenkomst wordt al eens gezegd dat ze net zo seksueel geladen is als een naturisten-picnic.

Welke plaats heeft seks dan in de heksenrituelen?

Seks wordt op een eerder positieve manier benaderd, als een expressie van de grote creatieve polariteit van de God en de Godin, de gelijke en tegelijkertijd tegengestelde krachten van de natuur. Seks kan voor heksen enkel plaatsvinden tussen volwassenen. Verkrachting, kindermisbruik, rituele verminking en andere extreme vormen van seksualiteit — waarvan de heksen meer dan eens beschuldigd worden — gaan in tegen de ethische norm “zolang het niemand schaadt, doe wat je wil” en maken daarom geen deel uit van de Craft.

Waarom worden negatieve termen als ‘heks’ en ‘hekserij’ nog steeds gebruikt?

Bijna alle religies kunnen terugblikken op een min of meer ‘zwarte’ periode in hun geschiedenis. Zo waren de christenen in het oude Rome vaak het mikpunt van zeer suggestieve lastercampagnes als zouden zij tot een kannibalistische sekte behoren. Dit mag evenwel geen reden zijn om de namen en symboliek verbonden aan de besmeurde religie op te geven. Precies daarom houden heksen vast aan de oude terminologieën.

Aanbidden heksen de duivel?

Absoluut niet. Het concept van de duivel, als de personificatie van het ultieme kwaad, komt uit de Judeo-christelijke theologie en dus niet uit de eigen Europese volkstradities. Het is historisch aantoonbaar dat de Goden van de onderworpen volkeren steeds tot de demonen of lager Goden van het nieuwe geloof degraderen. Aangezien vele prominente Goden, bij onze voorouders bekend onder de namen Pan, Cernunnos, Frey en Herne, als gehoornd werden voorgesteld, lag het voor de hand dat de christelijke duivel, Satan, eveneens gehoornd ten tonele zou worden gevoerd. Het moet duidelijk zijn dat heksen niet geloven in het concept van de duivel en als dusdanig niets te maken hebben met de christelijke versie van de Gehoornde God.

Hebben heksen dan helemaal niets te maken met Satanisme of zwarte magie?

Neen. Trouwens aangezien heksen geloven dat elke magische handeling drievoudig op hen terugkomt, zijn ze niet echt gemotiveerd zich met zwarte magie in te laten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *